W krainie bociana - konkurs fotograficzny
Wtorek 7 maja 2013r.
Nowo powstałe na obrzeżu Lasów Janowskich Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie w aktywny sposób włącza się w ekologiczne kształtowanie swojej gminnej rzeczywistości. W działaniu tym mieści się popularyzacja lokalnej przyrody. W tę ideę wpisuje się powstanie i działalność klubu fotografii przyrodniczej prowadzonego przez członka ZPFP Krzysztofa Celucha. W klubie tym powstał pomysł na ogólnopolski konkurs fotograficzny "W krainie bociana".

Przychylne idei ochrony przyrody władze lokalne nie szczędziły środków na nagrody i organizację konkursu.  Konkurs zaplanowany jest jako przedsięwzięcie stałe i będzie realizowane w kolejnych latach. Patronat nad konkursem objęły dwie organizacje fotograficzne Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP oraz SSF Animus.

Regulamin oraz terminy:
http://www.ceejarocin.pl/oglaszamy-konkurs-fotograficzny/