Kontakt
Adres korespondencyjny:
Wiesław Lipiec
ul. Jasna 5/6,
22-470 Zwierzyniec.
Telefon: 602 463 036

www.zpfp-orp.pl