Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
Piątek 3 grudnia 2010r.
Informujemy, że na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody kolega Mirosław Koczkodaj. Mirosław był członkiem ZPFP od 2003 roku, początkowo należał do Okręgu Lubelskiego w 2004 roku związał się z Okręgiem Roztoczańsko-Podkarpackim. Brał czynny udział w plenerach i spotkaniach, jego prace były wielokrotnie doceniane w konkursie na Fotografa Roku ZPFP.

Okręg nasz liczy obecnie 50 członków.