Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
Niedziela 1 stycznia 2012r.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku z członkostwa w ZPFP na własną prośbę zrezygnował nasz kolega Bogdan Brydak. Bogdan był członkiem ZPFP od 2005 roku, w latach 2007-2009 zajmował stanowisko wiceprezesa w Zarządzie Okręgu. Brał czynny udział w spotkaniach i plenerach Okręgu, jego prace regularnie prezentowane były na wspólnych wystawach jak również wielokrotnie nagradzane w konkursach na Fotografa Roku ZPFP OR-P.

Obecnie Okręg nasz liczy 49 członków.