Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
Czwartek 17 listopada 2011r.
Informujemy, że na własną prośbę z dniem 18.11.2011 roku zrezygnował z członkostwa w Związku Polskich Fotografów Przyrody kolega Jaromir Kurowski. Jaromir nalezał do ZPFP od 2003 roku początkowo będąc członkiem Okręgu Lubelskiego, od 2004 był członkiem Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego.

Nasz Okręg liczy obecnie 50 członków.