Rezygnacja z członkostwa w Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackim ZPFP
Niedziela 1 kwietnia 2012r.
Informujemy, że z dniem 11 kwietnia 2012 roku na własną prośbę zrezygnowała z członkostwa w Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackim ZPFP koleżanka Matylda Lempel-Charęza. Matylda była członkiem Okręgu od dnia 14 października 2007 roku.

Okręg nasz liczy obecnie 49 członków.