Skreślenie z listy członków ZPFP
Poniedziałek 21 maja 2012r.
Z dniem 11 maja 2012 roku decyzją Zarządu Okręgu z zachowaniem wszystkich procedur określonych przez Statut ZPFP z listy członków ZPFP zostali skreśleni: Krzysztof Peszko, Łukasz Olszewski i Przemysław Szymoński. Powodem niniejszego postępowania był brak zaangażowania w działalność Okręgu oraz wieloletnie zaległości w płaceniu składek członkowskich przez w/w kolegów.

Okręg nasz liczy obecnie 45 członków.