Nowi członkowie ZPFP
Wtorek 16 października 2012r.
Z dniem 20 października 2012 roku po zapoznaniu się z pracami i odbyciu stażu kandydackiego powołana jednorazowo na wniosek członków Zarządu komisja rekrutacyjna w składzie: Grzegorz Szkutnik (sekretarz ZPFP OR-P), Anna Węglarz (ZPFP OR-P) i Janusz Iwaszek (ZPFP OR-P) zdecydowała o przyjęciu w poczet członków ZPFP trzech nowych kolegów. Przyjęci do ZPFP zostali: Bartosz Dubiel z Jasła, Jacek Ścipień z Niska oraz Marian Pawęzka z Krzeszowa. Okręg nasz tym samym liczy obecnie 48 osób.