Nowi członkowie ZPFP
Piątek 1 lutego 2013r.
Z dniem 1 lutego 2013 roku po zapoznaniu się z pracami i odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Okręgu zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP dwóch nowych kolegów: Jerzego Maśkiewicza z Lublina i Mariusza Obszarnego z Krasiczyna.

Okręg nasz liczy obecnie 50 członków.