Walny Zjazd Członków Okręgu
Niedziela 21 kwietnia 2013r.
20 kwietnia 2013 roku w Lipowcu na Roztoczu odbył się kolejny Walny Zjazd naszego Okręgu. Podczas Zjazdu wybrano 7 osobowy Zarząd na kolejną kadencję (2013-2016), Komisję Rewizyjną oraz 8 delegatów  na Walny Zjazd Delegatów ZPFP w Izabelinie. Skład osobowy przedstawia się następująco:

Zarząd Okręgu:
prezes - Wiesław Lipiec
wiceprezes - Krzysztof Celuch
sekretarz - Waldemar Siatka
skarbnik - Dariusz Kwiatkowski
członek Zarządu - Marek Nasiadka
członek Zarządu - Marek Piotrowski
członek Zarządu - Grzegorz Szkutnik

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Mirosław Teterycz
członek  - Rafał Foryś
członek - Michał Skałba

Delegaci na Walny Zjazd ZPFP:
Krzysztof Celuch
Bartosz Dubiel
Rafał Foryś
Dariusz Kwiatkowski
Marek Piotrowski
Waldemar Siatka
Bogusław Świątek
Jarosław Zięba
Delegatem z urzędu jest również prezes Okręgu - Wiesław Lipiec