Członkowie naszego Okręgu we władzach ZPFP
Niedziela 9 czerwca 2013r.
Podczas Walnego Zjazdu Delegatów ZPFP w Izabelinie w dniu 8 czerwca 2013 roku wybrany został nowy Zarząd ZPFP na kolejną kadencję w latach 2013-2016, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. W skład władz ZPFP weszło trzech członków naszego Okręgu: Krzysztof Celuch, Dariusz Kwiatkowski i Grzegorz Szkutnik. Skład osobowy przedstawia się następująco:

Zarząd ZPFP:
prezes - Katarzyna Gubrynowicz (OM ZPFP)
wiceprezes i sekretarz - Adam Ławnik (OM ZPFP)
wiceprezes - Agnieszka Czarnocka (OM ZPFP)
skarbnik - Radosław Siekierzyński (OW ZPFP)
członek Zarządu - Krzysztof Celuch (OR-P ZPFP)
członek Zarządu - Mikołaj Stawowy (OM ZPFP)
członek Zarządu - Grzegorz Szkutnik (OR-P ZPFP)

Komisja Rewizyjna:
Ireneusz Graff (OM ZPFP)
Grzegorz Żebrowski (OM ZPFP)
Grzegorz Okołów (OM ZPFP)

Sąd Koleżeński:
Zugmunt Urzędnik (OS ZPFP)
Dariusz Kwiatkowski (OR-P ZPFP)
Jerzy Łapiński (OM ZPFP)