Nowi członkowie ZPFP
Niedziela 23 czerwca 2013r.
Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2013 roku Zarząd Okręgu po zapoznaniu się z pracami i odbyciu stażu kandydackiego zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP dwie osoby. Nowi członkowie to Maja Celuch z Dąbrowicy oraz Michał Solak z Biłgoraja.

Okręg nasz liczy obecnie 51 członków.