Skreślenie z listy członków ZPFP
Poniedziałek 20 stycznia 2014r.
Z dniem 18 stycznia 2014 roku Zarząd Okręgu z zachowaniem wszystkich procedur określonych przez statut ZPFP podjął decyzję o skreśleniu z listy członków ZPFP kolegów: Piotra Pituchy i Piotra Wierzbowskiego. Powodem niniejszego postępowania był brak zaangażowania w działalność Okręgu oraz wieloletnie zaległości w płaceniu składek członkowskich.

Nasz Okręg liczy obecnie 49 członków.