Rezygnacja z członkostwa w Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackim ZPFP
Środa 17 grudnia 2014r.
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 roku z członkostwa w Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackim zrezygnował kolega Jerzy Maśkiewicz. Jurek był członkiem naszego Okręgu od lutego 2013, obecnie zrzeszony jest w Okręgu Lubelskim ZPFP.

Okręg nasz liczy obecnie 47 członków.