Skreślenie z listy członków ZPFP
Środa 17 grudnia 2014r.
Informujemy, że z dniem 31.12.2014 roku Sławomir Weremczuk został skreślony z listy członków ZPFP. Powodem tej decyzji były zaległości w płaceniu składek członkowskich.