Nowy członek ZPFP
Poniedziałek 2 marca 2015r.
Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku Zarząd Okręgu po zapoznaniu się z pracami i odbyciu stażu kandydackiego zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP kolegę Grzegorza Dziubę z Jasła.

Okręg nasz liczy obecnie 47 członków.