Rezygnacja z członkostwa w ZPFP
poniedziałek, 14 grudnia 2015
Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 roku z członkostwa w ZPFP na własną prośbę zrezygnował kolega Rafał Foryś z Dębicy.

Okręg nasz liczy obecnie 44 członków.