Nowy członek Okręgu
wtorek, 28 października 2008
25 października podczas zebrania członków Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP po zapoznaniu się z pracami i po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Okręgu zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP nowego kolegę – Rafała Forysia pochodzącego z Dębicy.
Tym samym Okręg nasz liczy obecnie 43 osoby.