Zdjęcia Mariusza Pawelca i Rafała Sieka w "Atlasie zwierząt chronionych".
Piątek 30 lipca 2010r.
"Atlas zwierząt chronionych" to publikacja przedstawiająca szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem opisanych w niej wybranych 450 gatunków zwierząt chronionych występujących w Polsce. Opisuje zwierzęta ze wszystkich grup systematycznych przedstawiając prawne i praktyczne aspekty ich ochrony. W publikacji zamieszczono Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, które pozwala zapoznać się z obowiązującymi przepisami w tej dziedzinie. Teksty Małgorzaty i Henryka Grabarczyk obrazuje ponad tysiąc ilustracji: rysunków i znakomitych fotografii wybitnych fotografów przyrody m.in. Mariusza Pawelca i Rafała Sieka.
 
                                 

Wydawca: Multico - Oficyna Wydawnicza
Format: 21 x 30 cm
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda