Powiat kraśnicki - leksykon krajoznawczy Marka Nasiadki
Środa 8 września 2010r.
Ukazała się kolejna pozycja książkowa naszego kolegi Marka Nasiadki. Leksykon krajoznawczy poświęcony powiatowi kraśnickiemu to bogate kompendium wiedzy opisujące wszelkie zagadnienia kulturowe i przyrodnicze występujące na obszarze powiatu.

Autor wykorzystał swoją bogatą wiedzę przyrodniczą, geograficzną i krajoznawczą. Wartości krajoznawczo-turystyczne uwypuklają charakterystyki pewnych walorów przyrodniczych i kulturowych w postaci opisów zabytków oraz bogactwa flory i fauny umiejscowionej w Małopolskim Przełomie Wisły, Kotlinie Sandomierskiej, Wzniesieniach Urzędowskich i Roztoczu Gorajskim. Bogactwo przyrody powiatu znalazło swoje odzwierciedlenia w prezentacji Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatów: Doły Szczeckie, Marynopole oraz Natalin.

Treść leksykonu uzupełniają opisy ponad stu wsi i osad, dwóch miast, dziewięciu gmin, ośmiu rzek, kilkunastu jednostek fizjograficznych różnego rzędu, w tym dwóch makroregionów: Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Szatę graficzną publikacji uświetniają unikatowe fotografie autorstwa Marka.