Fotografie Grzegorza Szkutnika w wydawnictwach Gminy Biłgoraj
Środa 24 listopada 2010r.
Właśnie ukazały się dwie publikacje promujące walory przyrodniczo-krajoznawcze Gminy Biłgoraj. Przygotowanie wydawnictw miało miejsce w ramach Projektu edukacji ekologicznej "Eko - trakty" realizowanego przez Gminę Biłgoraj i współfinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W publikacjach znalazły się opisy walorów przyrodniczych, obszarów chronionych, miejscowości i szlaków turystycznych bogato ilustrowane setką fotografii autorstwa Grzegorza Szkutnika.

Gmina Biłgoraj - mapa krajoznawczo-przyrodnicza
Mapa została przygotowana w skali 1:50 000, oprócz szczegółowo opracowanej części topograficznej na rewersie mapy znalazły się podstawowe informacje o obszarze administrowanym przez Gminę Biłgoraj oraz opis szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek dydaktycznych. Ponadto mapa ilustrowana jest 26 fotografiami przedstawiającymi przyrodę i architekturę omawianego terenu.

Wydawca: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład.Gmina Biłgoraj - przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy
Kieszonkowy przewodnik opisujący na blisko 50 stronach najważniejsze zagadnienia związane z przyrodą i historią gminy. Ilustrowany ponad 70 fotografiami.

Wydawca: Wydawnictwo Lipiec