Fotografie Grzegorza Szkutnika w marcowym wydaniu miesięcznika Przyroda Polska
Niedziela 11 marca 2012r.
W najnowszym marcowym wydaniu miesięcznika Przyroda Polska opublikowanych zostało 9 fotografii autorstwa Grzegorza Szkutnika. Fotografie wykorzystano do zilustrowania artykułów: "Las w marcu", "Funkcje parków narodowych", "Przemiany organizacji ochrony przyrody" oraz artykułu poświęconego Władysławowi Szaferowi. Ponadto jedna z fotografii ilustruje okładkę główną czasopisma, a kolejna okładkę dodatku do wydania "Natura i zdrowie". Wydawcą miesięcznika jest Liga Ochrony Przyrody.