Fotografie Roberta Bijasa, Marcina Lenarta i Rafała Sieka w przewodniku terenowym - Kazimierski Park Krajobrazowy
Poniedziałek 21 maja 2012r.
Przewodnik terenowy po Kazimierskim Parku Krajobrazowym to publikacja, która przekrojowo przedstawia występujące na terenie KPK gatunki fauny i flory. Wśród doskonale ilustrujących poszczególne gatunki fotografii znalazły się tu prace Roberta Bijasa, Marcina Lenarta i Rafała Sieka. Przewodnik został wydany przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.