Fotografie Grzegorza Szkutnika w wydawnictwach Ligi Ochrony Przyrody
Poniedziałek 4 listopada 2013r.
Dwie fotografie autorstwa Grzegorza Szkutnika zostały opublikowane w najnowszych materiałach promocyjnych Ligi Ochrony Przyrody. Fotografia przedstawiająca kwiaty obuwika pospolitego została opublikowana na dwustronnym kalendarzu ściennym na 2014 rok wydrukowanym w formacie 50x70cm. Druga fotografia przedstawiająca kwiaty lilii złotogłów znalazła się na dwustronnej zakładce do książki z kalendarzykiem. Ponadto w listopadowym numerze miesięcznika Przyroda Polska, którego wydawcą jest Liga Ochrony Przyrody również znalazła się fotografia autorstwa Grzegorza.

Wydawnictwa można nabyć kontaktując się z Ligą Ochrony Przyrody