Najnowsze publikacje Roberta Bijasa
Sobota 28 grudnia 2013r.
Fotografie drobnych ssaków autorstwa Roberta Bijasa zostały opublikowane w dwóch wydawnictwach. Pierwszym z nich jest kalendarz ścienny w formacie B2 wydany przez PTOP Salamandra, drugim 24 stronicowa broszura informacyjna wydana przez UM Puławy Biuro Zieleni Miejskiej w której znalazło się 17 fotografii Roberta.Kalendarz ścienny PTOP Salamandra


Broszura "Drobne ssaki - mieszkańcy puławskich lasów"