Marek Nasiadka
(ur. 1950) – absolwent geografii UMCS w Lublinie. Fotografią zainteresował się w dzieciństwie, a w szkole średniej brał już udział w wystawach. Jest uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą oraz autorem kilku wystaw indywidualnych. W 1999 roku został laureatem nagrody FIAP w Finlandii. Współpracuje z Ekologicznym Klubem UNESCO (zdjęcia Bugu i Polesia) oraz czasopismami, np. „Poznaj Swój Kraj”. Posiada liczne publikacje w kalendarzach, folderach, na pocztówkach itp.
Jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polskich.


www.nasiadka.com