Lasem inspirowane - prace członków Okręgu na wystawie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza Krośnie
Niedziela 13 lutego 2011r.
Wystawa "Lasem inspirowane" prezentowana w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie prezentuje zdjęcia nadsyłane na konkurs fotograficzny "Leśne fotografie" w latach 2002-2009 i zakwalifikowane przez jury do ekspozycji pokonkursowej. Tematyka prezentowanych fotografii pozwala uświadomić odbiorcy skalę zjawisk przyrodniczych, które mogą być obiektem twórczych natchnień. Wśród autorów prac prezentowanych w ramach tej wystawy znalazły się również następujące nazwiska członków Okręgu: Piotra Ciska (2 prace), Janusza Iwaszka (4 prace), Ryszarda Michno (1 praca) i Grzegorza Szkutnika (3 prace).
Wystawę zorganizowano dla zaakcentowania Międzynarodowego Roku Lasu obchodzonego na całym świecie w 2011 roku z inspiracji ONZ.