Nowy członek Okręgu
Poniedziałek 9 lutego 2009r.
7 lutego br. podczas zebrania członków Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego ZPFP po zapoznaniu się z pracami i po odbyciu stażu kandydackiego Zarząd Okręgu zdecydował o przyjęciu w poczet członków ZPFP nowego kolegę - Jarosława Zięba. Okręg nasz liczy obecnie 44 osoby.