Nowy członek Okręgu
Wtorek 31 stycznia 2012r.
Z dniem 1 lutego 2012 roku po zapoznaniu się z pracami i odbyciu stażu kandydackiego członkowie Zarządu Okręgu zdecydowali o przyjęciu w poczet członków ZPFP koleżankę Inkę Wieczeńską z Ustrzyk Dolnych. Tym samym Okręg nasz liczy obecnie 50 członków.