Walny Zjazd Członków Okręgu
Piątek 13 lipca 2007r.
14 kwietnia 2007 r. w Zwierzyńcu odbył się Walny Zjazd Członków Okręgu Roztoczańsko - Podkarpackiego ZPFP. Podczas Zjazdu min. wybrano nowy Zarząd Okręgu na kolejną kadencję. Prezesem został powtórnie Wiesław Lipiec, wiceprezesem Bogdan Brydak, sekretarzem Grzegorz Szkutnik, a skarbnikiem Paweł Kołodziejczyk. Ponadto w skład Zarządu weszli: Dariusz Kwiatkowski, Marek Piotrowski i Piotr Wierzbowski. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Janusz Iwaszek, Marek Nasiadka i Wacław Padowski. Wybrano również siedmiu delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPFP w Izabelinie. Zostali nimi: Bogdan Brydak, Mirosław Koczkodaj, Paweł Kołodziejczyk, Dariusz Kwiatkowski, Krzysztof Maciuch, Marek Nasiadka i Grzegorz Szkutnik. Delegatem z urzędu jest także prezes Okręgu.