Nowy członek Okręgu
Piątek 15 lutego 2008r.
9 lutego 2008 roku Zarząd OR-P przyjął w poczet członków ZPFP nowego kolegę – Michała Skałbę z Lublina. Jednocześnie na własną prośbę zrezygnował z członkostwa w ZPFP kolega Ryszard Karczmarski. Okręg nasz liczy więc w dalszym ciągu 42 osoby.