Janusz Iwaszek
Janusz Iwaszek (ur. 1965) Przygodę z fotografią rozpoczął w szkole podstawowej. Fotografuje przede wszystkim przyrodę, pejzaż i architekturę. Należy do Jarosławskiego Towarzystwa Fotograficznego „Atest 2000" oraz jest członkiem–założycielem nieformalnej grupy przyrodniczej „RESURSA".