Rafał Siek
(ur. 1975) jest z wykształcenia inżynierem. Fotografuje od początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zaczął dokumentować obserwacje i badania ptaków. Właśnie ptaki są głównym tematem jego zdjęć, chociaż coraz chętniej fotografuje także inne elementy polskiej przyrody. W wyszukiwaniu stanowisk ptaków i budowaniu przemyślnych ukryć pomaga mu rozległa wiedza ornitologiczna i zawód inżyniera. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i współautorem kilku zbiorowych.


www.rafalsiek.pl