Marcin Lenart
(ur. 1981). Fotografuje od 2004 roku, głównym tematem jego prac są dzikie zwierzęta, które fotografuje wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Fotografuje głównie na wschodnich rubieżach Polski starając się uwiecznić piękno tych terenów. Zawodowo pracuje jako funkcjonariusz Straży Granicznej. Od 2008 roku członek Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Dwukrotnie wyróżniony tytułem Fotografa Roku (2012 i 2014) Okręgu Roztoczańsko-Podarpackiego ZPFP, Fotograf Roku 2014 ZPFP oraz Fotograf Roku 2014 International Federation of Wildlife Photography.