Robert Bijas i Jarosław Zięba laureatami konkursu "Roztocze w obiektywie"
Sobota 13 sierpnia 2011r.
W dniu 12 sierpnia br. podczas Dnia Otwartego w Roztoczańskim Parku Narodowym ogłoszono wyniki IV edycji konkursu fotograficznego "Roztocze w obiektywie". Powołane przez organizatora jury w składzie: Wiesław Lipiec (Prezes ZPFP OR-P), Elżbieta Hałasa (artysta plastyk, malarka), Paweł Marczakowski (RPN, ZPFP OR-P) i Grzegorz Szkutnik (ZPFP OR-P) na podstawie zgłoszonych na konkurs fotografii wyłoniło 21 laureatów wśród których znalazły się prace członków naszego Okręgu: Roberta Bijasa i Jarosława Zięby. Konkurs po raz pierwszy w tym roku przybrał formułę otwartą - ogólnopolską a zgłaszane prace rozpatrywano w trzech kategoriach wiekowych (szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, osoby dorosłe). Wszystkie nadesłane i  nagrodzone prace można oglądać na wystawie pokonkursowej prezentowanej w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.III nagroda w kategorii - Osoby dorosłe, fot. Robert Bijas


Wyróżnienie w kategorii  - Osoby dorosłe, fot. Jarosław Zięba