Fotograf Roku 2019 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
Czwartek 11 kwietnia 2019r.

Jury w składzie: Dariusz Kwiatkowski – przewodniczący, Wiesław Lipiec - członek, Paweł Marczakowski – członek. Po obejrzeniu i ocenie zgłoszonych na Konkurs 150 prac 9 autorów,  postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Krajobraz (KR):
I miejsce: Bartosz Dubiel - „Świt nad Sanem”
II miejsce: Inka Wieczeńska - „Na powitanie ognia”
III miejsce: Inka Wieczeńska - „Wysycone mgłą”
wyróżnienie: Rafał Siek- „Noc spadających gwiazd”
wyróżnienie: Grzegorz Szkutnik - „Bieszczadzkie oko”

Ptaki (PT):
I miejsce: Marcin Lenart - „Synchroniczne łowy”
II miejsce: Marcin Lenart - „Czapla siwa”
III miejsce: Marcin Lenart - „Bocian czarny”
wyróżnienie: Marcin Lenart - „Lustro”
wyróżnienie: Rafał Siek - „Gody”

Ssaki (SS):
III miejsce: Inka Wieczeńska - „Do nieba”
wyróżnienie: Robert Bijas - „Bobrzy prysznic”
wyróżnienie: Marcin Lenart - „W blasku księżyca”

Owady i pajęczaki (OP):
I miejsce: Bartosz Dubiel – „Kompozycja z modliszką”
II miejsce: Bartosz Dubiel - „Wpisana w koło”
wyróżnienie: Inka Wieczeńska - „Pośród gwiazd”

Inne zwierzęta (IZ):
nie przyznano nagród i wyróżnień

Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty (RO):
wyróżnienie: Bartosz Dubiel - „Kokoryczka” (praca przeniesiona z kat IM)
wyróżnienie: Bartosz Dubiel - „Śnieżyca wiosenna – odmiana karpacka”

Kompozycja i forma (KF):
II miejsce: Grzegorz Szkutnik – „Przekładaniec”
III miejsce: Bartosz Dubiel - „Haiku”
wyróżnienie: Bartosz Dubiel- „W górę patrz”
wyróżnienie: Inka Wieczeńska – „Struktura atomów”

Impresje (IM):
III miejsce: Inka Wieczeńska - „Kaczy podmuch”
wyróżnienie: Inka Wieczeńska – „Zagotowany kadr”
wyróżnienie: Bartosz Dubiel – „Z bliska”

Świat w naszych rękach (SW):
wyróżnienie: Rafał Siek - „Ściana płaczu”
wyróżnienie: Inka Wieczeńska - „Taki świat?”

Grand Prix oraz tytuł Fotografa Roku 2019 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP otrzymał Marcin Lenart za pracę pt. „Synchroniczne łowy”.
 

Grand Prix oraz tytuł Fotografa Roku 2019 Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego ZPFP otrzymał Marcin Lenart za pracę pt. Synchroniczne łowy.
Krajobraz I miejsce: Bartosz Dubiel - Świt nad Sanem
Krajobraz II miejsce: Inka Wieczeńska - Na powitanie ognia
Krajobraz III miejsce: Inka Wieczeńska - Wysycone mgłą
Krajobraz wyróżnienie: Rafał Siek- Noc spadających gwiazd
wyróżnienie: Grzegorz Szkutnik - Bieszczadzkie oko
Ptaki I miejsce: Marcin Lenart - Synchroniczne łowy
Ptaki II miejsce: Marcin Lenart - Czapla siwa
Ptaki III miejsce: Marcin Lenart - Bocian czarny
Ptaki wyróżnienie: Marcin Lenart - Lustro
Ptaki wyróżnienie: Rafał Siek - Gody
Ssaki III miejsce: Inka Wieczeńska - Do nieba
Ssaki wyróżnienie: Robert Bijas - Bobrzy prysznic
Ssaki wyróżnienie: Marcin Lenart - W blasku księżyca
Owady i pajęczaki I miejsce: Bartosz Dubiel – Kompozycja z modliszką
Owady i pajęczaki II miejsce: Bartosz Dubiel - Wpisana w koło
Owady i pajęczaki wyróżnienie: Inka Wieczeńska - Pośród gwiazd
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty wyróżnienie: Bartosz Dubiel - Śnieżyca wiosenna – odmiana karpacka
Rośliny, grzyby, śluzowce, mchy i porosty wyróżnienie: Bartosz Dubiel - Kokoryczka
Kompozycja i forma II miejsce: Grzegorz Szkutnik – Przekładaniec
Kompozycja i forma III miejsce: Bartosz Dubiel - Haiku
Kompozycja i forma wyróżnienie: Bartosz Dubiel- W górę patrz
Kompozycja i forma wyróżnienie: Inka Wieczeńska – Struktura atomów
Impresje III miejsce: Inka Wieczeńska - Kaczy podmuch
Impresje wyróżnienie: Inka Wieczeńska – Zagotowany kadr
Impresje wyróżnienie: Bartosz Dubiel – Z bliska
Świat w naszych rękach wyróżnienie: Rafał Siek - Ściana płaczu
Świat w naszych rękach wyróżnienie: Inka Wieczeńska - Taki świat?