Kalendarz promujący Lubelszczyznę
Czwartek 29 stycznia 2009r.
Już po raz czwarty Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z naszym Okręgiem wydał kalendarz promujący piękno pejzażu i przyrody Lubelszczyzny. W kalendarzu formatu 75x50 cm nalazły się po 2 zdjęcia Artura Tabora i Wiesława Lipca oraz po jednym zdjęciu Tomasza Olszewskiego, Pawła Kołodziejczyka i Adama Krzykwy. Umieszczono w nim także krótką informację o ZPFP oraz adresy elektroniczne Związku i autorów zdjęć. Wstęp do kalendarza napisał Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Grabczuk.
fot. Artur Tabor
fot. Tomasz Olszewski
fot. Adam Krzykwa
fot. Paweł Kołodziejczyk
fot. Wiesław Lipiec
fot. Artur Tabor
fot. Wiesław Lipiec