Fotografie Pawła Marczakowskiego w Tygodniku Zamojskim
Sobota 16 maja 2009r.
W numerze 18/2009 Tygodnika Zamojskiego opublikowano 12 fotografii autorstwa Pawła Marczakowskiego, przedstawiających florę, faunę i pejzaż Roztoczańskiego Parku Narodowego. Tworzą one tło do tekstu pt. „Raj Pani Natury”, który poświęcony został przyrodzie RPN i łączy się z obchodzonym przez Park 35-leciem istnienia.

Fotografie Pawła Marczakowskiego w Tygodniku Zamojskim