Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka.
Poniedziałek 5 lipca 2010r.
"Niniejszy album jest okazją do zwiedzenia Małopolskiego Przełomu Wisły z innej perspektywy, do spojrzenia na ten malowniczy fragment naszego kraju ptasimi oczyma. Taka okazja rzadko się zdarza..."

Powyższe słowa znajdziemy we wstępie do albumu, albumu w którym na blisko 60 stronach znajdziemy ponad 60 fotografii Wisły i jej otoczenia wykonanych z powietrza przez wyśmienitych fotografów przyrody:  Rafała Sieka i Artura Tabora. Część zdjęć pochodzi też z Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. "Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka" to też niestety ostatnia publikacja albumowa ze zdjęciami Artura Tabora wydana jeszcze za jego życia. Album został przygotowany i wydany na zlecenie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach projektu "Dni Wisły 2010".

Album dostępny jest w Muzeum Przyrodniczym Oddział Muzeum Nadwislańskiego w Kazimierzu Dolnym.