„Dotyk światła” Album Ryszarda Karczmarskiego
Piątek 13 lipca 2007r.
21 grudnia 2005 r. podczas otwarcia wystawy w Chełmie miała miejsce promocja albumu Ryszarda Karczmarskiego pt. „Dotyk światła – fotografia otworkowa”. Zawiera on 104 fotografie barwne z lat 2000 – 2005, wykonane kamerą otworkową. Wydawcą jest ARW Fine Grain w Kielcach.

Oto co pisze w swoim eseju pt. „Obrazy w pułapce” Zbigniew Tomaszczuk:

„Karczmarski zastawia na otaczającą go rzeczywistość pułapki. Obrazy uwolnione z pułapek złożyły się na ten zbiór dając wgląd w czas i jego strukturę, który dzięki technice fotografii otworkowej nie rejestruje się jako moment statyczny, ale pozwala nam śledzić ruch, obserwować efekt kumulacji drobnych przestrzennych zmian. Ryszard Karczmarski prawie nie rozstaje się ze swoją camera obscura traktując ją jak lustro dla swojego bycia w zdarzeniu. Rejestruje napotkanych ludzi, wnętrza domów, które zamieszkują, a także miejsca, które wydają się opuszczone, puste, zawsze badając relację pomiędzy tym co go spotyka a nim samym. Karczmarski pozwala, żeby światło łamało i rozszczepiało się na krawędziach otworka tworząc tęczowe odblaski. Pozwala światłu być bohaterem równie ważnym, jak łapany obraz, bo to przecież dzięki jego obecności obraz jest możliwy...”.


Fot. Ryszard Karczmarski
Fot. Ryszard Karczmarski
Fot. Ryszard Karczmarski
Fot. Ryszard Karczmarski
Fot. Ryszard Karczmarski
Fot. Ryszard Karczmarski