Fotografie Piotra Ciska i Macieja Szpiecha w albumie "4 pory roku w Gminie Rymanów"
Sobota 13 sierpnia 2011r.
Ponad 40 fotografii naszych kolegów opublikowano w albumie 4 pory roku w Gminie Rymanów wydanym przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu na zlecenie Gminy Rymanów. Na 120 stronach albumu znalazły się fotografie przedstawiające urokliwe pejzaże Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich wraz z bogactwem przyrody i walorów kulturowych obszaru administrowanego przez Gminę Rymanów.

Fotografia pochodząca z albumu 4 pory roku w Gminie Rymanów, fot. Piotr Cisek


Fotografia pochodząca z albumu 4 pory roku w Gminie Rymanów, fot. Maciej Szpiech


Fotografia pochodząca z albumu 4 pory roku w Gminie Rymanów, fot. Maciej Szpiech