Fotografie Roberta Bijasa w kalendarzach promujących Powiat Zamojski
Środa 21 grudnia 2011r.
Starostwo Powiatowe w Zamościu jest wydawcą dwóch kalendarzy na nadchodzący 2012 rok promujących Powiat Zamojski, w których opublikowano łącznie 11 fotografii autorstwa Roberta Bijasa. Pierwszy z nich to duży kalendarz ścienny o wymiarach 61x86 cm zawierający 3 prace Roberta; drugi 13 planszowy, ścienny o wymiarach 45x32 cm ilustrowany jest jego 8 pracami. Kalendarze stanowią materiał promocyjny i nie są dostępne w sprzedaży.