Nocek duży - nocny łowca, broszura ilustrowana fotografiami Roberta Bijasa
Środa 21 grudnia 2011r.
W ramach programu "Leśna Szkoła" realizowanego przez Biuro Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Puławy przygotowano broszurę "Nocek duży - nocny łowca". Publikacja zawiera tekst oraz fotografie autorstwa Roberta Bijasa i opisuje nocka dużego, gatunek nietoperza zamieszkujący jeden z budynków położony w mieście Puławy. Wydawnictwo ma przybliżyć społeczeństwu wiadomości o tym stworzeniu oraz omawia zagrożenia z jakimi spotykają się te pożyteczne ssaki. Publikacja została dofinansowana przez WFOŚiGW w Lublinie.