ALBUM O NADLEŚNICTWIE KRASNYSTAW
Środa 22 kwietnia 2020r.

Pod koniec 2019 roku Wydawnictwo Lipiec zrealizowało kolejny album fotograficzny pt. „Nadleśnictwo Krasnystaw – bogactwo przyrodnicze”. Jest to obiekt o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, rozpościerający się od Roztocza Zachodniego aż po Pagóry Chełmskie (ok. 70 km). Dominują w nim bogate lasy liściaste z głębokimi wąwozami oraz wieloma gatunkami rzadkich roślin i zwierząt. Utworzono tu dwanaście obszarów Natura 2000, jeden park krajobrazowy, dwa obszary chronionego krajobrazu, trzy rezerwaty i wiele pomników przyrody. W albumie zaprezentowano najciekawsze fragmenty lasów nadleśnictwa w różnych porach roku, rzadką florę i faunę, a także najpiękniejsze krajobrazy – także na zdjęciach lotniczych. Autorami fotografii w albumie są: Wiesław Lipiec (124 szt), Robert Bijas (4), Marcin Lenart (4) i Rafał Siek (2). Album został wydany na zlecenie Nadleśnictwa Krasnystaw.