Fotografia autorstwa Grzegorza Szkutnika na okładce Przyrody Polskiej
Piątek 6 listopada 2020r.

Fotografia autorstwa Grzegorza Szkutnika przedstawiająca reliktową sosnę z pienińskiej Sokolicy jeszcze w stanie z przed uszkodzenia przez śmigłowiec TOPR w trakcie akcji ratowniczej w 2018 roku została opublikowana na okładce listopadowego numeru wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody miesięcznika Przyroda Polska. Jest to dziesiątka okładka autora przygotowana dla tego czasopisma.

Fotografia autorstwa Grzegorza Szkutnika na okładce Przyrody Polskiej