Klimaty Puszczy Sandomierskiej w fotografii Krzysztofa Celucha
Niedziela 4 września 2011r.
W dniu 10 września 2011 roku w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu odbył się wernisaż wystawy Krzysztofa Celucha pt. Klimaty Puszczy Sandomierskiej. Zaprezentowane na wystawie fotografie ukazują piękno i różnorodność przyrody Puszczy Sandomierskiej. Wystawa eksponowana będzie do 9 października br w godzinach pracy OEM RPN.