Wody Puszczy Sandomierskiej - wystawa fotografii
Czwartek 7 marca 2013r.
"Wody Puszczy Sandomierskiej" - to nowa wystawa fotograficzna prezentowana w sali prelekcyjnej  Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego  w dniach 26.02. - 24.04.2013r. Autorami fotografii są Maja i Krzysztof Celuchowie mieszkają w centrum krainy, którą w dawnych wiekach porastała nieprzebyta Puszcza Sandomierska. Jej główną arterią komunikacyjną był San, a puszcza rozkładała się na obu jego brzegach rozciągnięta od Rzeszowa po Janów Lubelski i od Sandomierza po Jarosław.

Dziś puszcza podzielona na mniejsze kompleksy leśne, poprzecinana, drogami, osadami ludzkimi, wielkimi terenami przemysłowymi nie jest już tym samym prastarym lasem. Nawet dawną nazwę zaczęto przypisywać tylko jej terenom położonym na południe od Sanu nazywając lasy położone na północnym brzegu Puszczą Solską, choć o miejscowości Sól nie szumiały jeszcze jej najstarsze drzewa.

Puszcza zawsze obfitowała w wodę. Przecina ją też wiele rzek i rzeczek, zmieniających swoje koryta po wielkich powodziach. Stąd liczne starorzecza zarastające z czasem i niekiedy widoczne jedynie jako zapadliska terenu. Wielkie połacie puszczy stanowiły bagna. Przez stulecia wiele z nich osuszono jednak część kompleksów bagiennych pozostała do naszych czasów. Dziś otaczamy je szczególną opieką tworząc wokół rezerwaty przyrody. Chronimy w ten sposób swoistą faunę i florę charakterystyczną dla tych terenów od pradziejów.

Ludzie jednak dodali puszczy pewien element, nieobecny przed wiekami, a mianowicie wiele kompleksów stawów hodowlanych. Wrosły one w puszczę budując swoje własne siedliska przyrodnicze. A że wiele z nich z biegiem lat zdziczało wydają się obecnie naturalnymi obiektami wytworzonymi przez przyrodę, gromadząc wiele gatunków ryb, ptaków i innych stworzeń charakterystycznych dla środowiska wód stojących.

Obraz wód Puszczy Sandomierskiej przedstawiają autorzy wystawy. Znajdą tu Państwo zdjęcia Sanu, Łęgu, Tanwi, Bukowej, Łukawicy i mnóstwa innych mniejszych, czasem bezimiennych puszczańskich potoków. Są też fotografie przedstawiające stawy i bagna oraz część mieszkańców tych wodnych krain.

Prace nie mają charaktery ewidencyjnego. Są to raczej impresje artystyczne związane ze światem wód Puszczy Sandomierskiej, choć autorzy zadbali o ich różnorodność i reprezentatywność. Poszczególne plansze zostały zaprojektowane jako całościowe obrazy. W pierwszej chwili mają się rzucać w oczy jako osobne dzieła plastyczne. Dopiero głębsze ich studiowanie odkrywa widzom wiele szczegółów z życia puszczy w różnych porach roku i w jej różnych wodnych siedliskach.

Autorzy prac przemierzają puszczę utrwalając jej piękno w swoich zdjęciach i z przyjemnością dzielą się z Państwem swoimi wrażeniami.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

 

Maja i Krzysztof Celuchowie

członkowie Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego ANIMUS oraz Roztoczańsko Podkarpackiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody.